Tarieven voor NIET verzekerde behandelingen

 

Indien u NIET verzekerd bent voor fysiotherapie, of u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan wordt voor de behandeling het praktijktarief in rekening gebracht (zie hieronder).

Wij hebben onze tarieven voor 2024 met €1,00 geïndexeerd, voor behandeling fysiotherapie. Voor de verbijzonderingen manueeltherapie en oedeemtherapie hebben wij het tarief niet verhoogd.

Specialisaties Prijs
Fysiotherapie €44,00
Fysiotherapie aan huis €59,00
Manuele therapie €55,00
Manuele therapie aan huis €71,00
Oedeemtherapie €55,00
Oedeemtherapie aan huis €71,00
Screening €22,50
Intake en onderzoek na  screening €49,00
Intake en onderzoek na verwijzing €55,00
Brief huisarts / specialist €24,50
Consult fysiotherapie €71,00
Consult fysiotherapie aan huis €87,00
Consult manueletherapie €82,00
Consult manueletherapie aan huis €95,00
Lange zitting complexe zorg €65,00
   

Betalingsvoorwaarden: binnen 14 dagen.

 

 

Met ingang van 01 januari 2018 heeft CFM zijn tarieven verhoogd. Dit mede naar aanleiding van twee onafhankelijke onderzoeken naar de kostprijs voor behandeling fysiotherapie.

Het is CFM Leusden lang gelukt om het tarief op hetzelfde niveau te houden maar gezien de stijgende kosten zijn wij nu genoodzaakt het tarief te verhogen.

Hieronder vind u uitleg en de berekening.

De  officiële NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) formule voor een kostprijsberekening is:

 inkomensbestanddeel + praktijkkosten : haalbaar aantal zittingen per jaar

In 2013 stelde functiewaarderings-organisatie FWG VVT, op basis van de cao voor logopedisten een inkomen van  €67.553 voor een fysiotherapeut vast.

  1. De VvAA onderzocht in 2012 de kosten voor een solopraktijk fysiotherapie en kwam uit op € 36725,-. En voor de vaststelling van het aantal haalbare zittingen zijn we uitgegaan van 220 werkdagen van 6 uur, met 2 zittingen per uur. Dus:

€ 67.553,00 + € 36.72500 : 2640 

Uitkomst: € 39,50 per zitting

      2.  KPMG deed in 2016 nog eens (indicatief!) onderzoek. Zij berekenden dat de kostprijs voor een zitting fysiotherapie op € 37,25 komt. Let wel, dat is exclusief ondernemersrisico en rendement op eigen vermogen van 2-2,5%.

We kunnen dus stellen dat een gemiddelde van deze twee onderzoeken, te weten €38,00 een redelijk nauwkeurige standaard is.
Die 2 euro verschil tussen de NZa rekenmethode en het KPMG-onderzoek is een gevolg van verschillen in gekozen uitgangspunten. Geen enkele praktijk is immers hetzelfde.
Derhalve is onze prijs voor een zitting fysiotherapie met ingang van 01 januari 2018 €38,00. Deze prijsverhoging is door berekend naar de andere zittingen, zoals: manueel therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, fysiotherapie aan huis etc.

Wij hopen u middels dit bericht voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Nanja Metz – van Dam en Frank Giezen