Wat is manueeltherapie?

Manueeltherapie is een therapie die zich richt op het optimaal laten bewegen van gewrichten. Dit betreft meestal de gewrichten in de wervelkolom, maar kan ook op schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel-voet betrekking hebben. Als de mens beweegt, beweegt hij/zij in bewegingsketens. Dat wil zeggen, dat als u uw arm beweegt er van duim tot grote teen beweging plaats vindt. Als er ergens in de bewegingsketen een gewricht niet goed beweegt, kan dat elders in deze keten tot problemen leiden. Zo is het goed mogelijk dat pijn in de arm of in het been zijn oorzaak heeft in de wervelkolom. Om u goed en effectief te kunnen behandelen zal er eerst een lichamelijk onderzoek plaats vinden.

Aard en oorzaak van uw klacht

Bij het onderzoek zal de manueeltherapeut proberen de aard en oorzaak van uw klachten in kaart te brengen. Daarbij zal hij/zij u ook een uitleg geven over de klacht en u adviezen en evt. oefeningen meegeven. De behandeling bestaat uit het herstellen van de gewrichtsfuncties. Dit gaat meestal middels een 'manipulatie', in de volksmond ook wel 'kraken' genoemd. Dit is een techniek waarbij het niet, of niet goed bewegen van het gewricht (blokkade), wordt hersteld. Het is ook mogelijk dat de manueeltherapeut besluit om u niet door middel van een manipulatie te behandelen. Vaak wordt dan gekozen voor een mobilisatie techniek. Deze techniek heeft minder snel effect, maar kan in sommige gevallen uitkomst bieden.

Denkmodel

Het denkmodel achter de manueeltherapie die in onze praktijk wordt gegeven is 'het meerdimensionaal belasting - belastbaarheids model'. Dit model gaat er van uit dat klachten ontstaan als de belasting (algeheel of locaal) te hoog is, of de belastbaarheid (algeheel of locaal) te laag. Het is de taak van de manueeltherapeut om tijdens het vraaggesprek (anamnese) het belasting/belastbaarheidsverhaal goed uit te vragen. 

De manueeltherapeuten in onze praktijk zijn allen fysiotherapeut die een vervolgstudie voor manuele therapie hebben gevolgd bij de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie). Dit is een internationaal erkende opleiding. De behandeling wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed, uiteraard afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.

Voor meer informatie, zie: www.nvmt.nl of mail naar Frank Giezen , Nanja van DamIsa Fransen

of Lotte van Wijk

U kunt ook bellen met 033 - 494 21 93


Onze andere specialisaties zijn:

Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie
D.T.F. (Directe Toegankelijkheid voor Fysiotherapie)
Schouderspecialisatie
Beweegprogramma's      
Groepstherapie na borstkanker                                                                                           
Perfect Pilates
Hardloopblessures

Voor meer informatie kunt u bellen met 033-494 21 93