Nieuwsbrief CFM Leusden

 

 

* 21 maart 2022

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht in de wachtkamer. Dit geldt voor onze beide locaties (Lepelaar en Korte Geer). Als u het nog prettig vind om wel een mondkapje te dragen dat staat u dat vrij om te doen. In de behandelruimte kunt u met uw behandelend fysiotherapeut overleggen wat u en/of uw behandelend therapeut het prettigst vindt. Wij vertrouwen er op u hiermee de vrijheid en ruimte te geven om binnen onze praktijk op een prettige manier behandeld te worden.

Het team van CFM Leusden

 

Wat u verder hier kunt vinden:

Op 3 september 2020 ontvingen wij onderstaande informatie van onze beroepsvereniging (KNGF).

Update vergoeding Herstelzorg / fysiotherapie voor COVID-patiënten:

Patiënten met klachten na (verdenking van) ernstige COVID hebben, na verwijzing door een huisarts of medisch specialist, gedurende 6 maanden recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie. Deze aanspraak kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd, maar dan is een verwijzing van een medisch specialist nodig.

Voorwaarde vergoeding: meedoen aan onderzoek
Eén van de voorwaarden om de herstelzorg vanuit de basisverzekering vergoed te krijgen is dat de patiënt meewerkt aan onderzoek. De patiënt moet hiervoor toestemming geven. Mondelinge toestemming dat de zorgverlener EPD-gegevens over de patiënt (geanonimiseerd) doorgeeft is voldoende. Belangrijk is wel dat de zorgverlener deze toestemming registreert. De softwaresystemen worden hier binnenkort op aangepast. Een onderzoeksbureau neemt vervolgens contact op met de patiënt over het onderzoek. Het onderzoek kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat de patiënt aanvullende vragenlijsten moet invullen of mogelijk ook aan fysieke testen zal moeten meewerken. Hiervoor geeft de patiënt schriftelijk toestemming aan het onderzoeksbureau.

 

* Nieuw software systeem bij CFM Leusden

* Nieuwe foto's website.

*Oefengroep voor Parkinson.

*Nieuwe specialisatie bij CFM Leusden; oncologische fysiotherapie.

*Belangrijke informatie aangaande overname Instituut Fysiotherapie Korte Geer

*Informatie kwaliteitsmeting.

*Samenwerking CFM Leusden &  Leusden Fit oktober 207

*Informatie over wandelgroep mei 2016.

*Foto impressie Heropening praktijk 4 september 2015.

*Foto impressie open dag 20 juni 2015.

 

 

 

* Nieuw software systeem bij CFM Leusden

Met ingang van 1 september 2019 is CFM Leusden overgestapt naar een andere software leverancier. Wij werken nu met SpotOnMedics. Er zijn diverse redenen voor deze overstap maar zullen we u niet mee lastig vallen. Wat voor u mogelijk wel interessant is, is dat u afspraak herinnering krijgt via e-mail. Tevens is er de mogelijkheid om een intake formulier alvast van te voren in te vullen en vragenlijsten in te vullen. Deze ingevulde lijsten worden automatisch aan uw EPD (Electronisch Patiënten Dossier) gekoppeld. Als u hier thuis even de tijd voor neemt scheelt dat veel tijd tijdens het eerste consult. Tijd die uw therapeut dan aan u kan besteden i.p.v. aan de administratie. Met het nieuwe systeem heeft u straks de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving (patiëntenportaal) een vragenlijst of metingen thuis in te vullen. Op deze manier werkt u samen in een online omgeving met uw therapeut aan uw herstel. 

De overstap is een grote verandering voor onze therapeuten en wij hopen op begrip voor het feit als wij ons komende dagen / weken nog een klein beetje aan het inwerken zijn in het nieuwe systeem.

 

* Nieuwe foto's  website

Met ingang van 06-11-2021 zijn er nieuwe foto's op onze website geplaatst. Voor het maken van deze foto's gaat onze dank uit naar 'Caroline fotografie' uit Leusden. De manier waarop de foto's zijn gemaakt was zeer prettig en het eindresultaat naar volle tevredenheid.

 

*Oncologisch fysiotherapeut bij CFM Leusden.

 

Met ingang van 1 oktober 2018 is Diandra Meijer ons team komen versterken.

Zij zal werkzaam zijn als algemeen fysiotherapeut met als specialisatie oncologisch fysiotherapie.

 

 

* Informatie overname Korte Geer 

 

                                     

                                                 CFM Leusden heeft goed nieuws!

 

Met ingang van 1 april 2018 heeft CFM Leusden een tweede praktijk. Deze tweede praktijk is tot stand gekomen doordat CFM Leusden het Instituut voor Fysiotherapie Korte Geer heeft overgenomen. Reden hiervoor is het stoppen als praktiserend fysiotherapeut van Gert Oudshoorn. Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. De andere fysiotherapeuten, te weten; Karin Lamers, Margret Kuijer en Christelle Gravier blijven werkzaam maar nu onder de vlag van CFM Leusden. Isa Fransen is per 01 januari 2018 toegevoegd aan ons team om de werkzaamheden van Gert Oudshoorn over te nemen.

Door de overname zal er op twee locaties worden gewerkt te weten; Lepelaar 8 en Korte Geer 6. Op deze laatste locatie zal een samenwerking worden opgezet met de huisartsenpraktijk op de Korte Geer.

Op de locatie Korte Geer zal een gefaseerde verbouwing plaatsvinden waar u als patiënt mogelijk hinder van zult kunnen ondervinden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om er voor te zorgen dat dit minimaal zal zijn. Verder is het voor u goed om te weten dat de meeste therapeuten op beide locaties gaan werken. Laat uw behandelend therapeut u duidelijk vertellen wanneer hij/zij waar werkt.

Er zijn 3 therapeuten die op 1 locatie werken. Dit zijn Karin Lamers (zij is alleen op locatie Korte Geer werkzaam) en Herma Doornekamp & Kim Kersten (zij zijn alleen op locatie Lepelaar werkzaam). 

Hieronder vind u het werkrooster waar u kan zien waar u therapeut wanneer werkt.

                                                                                          

Frank Giezen:  Maandag  Korte Geer

                        Dinsdag Lepelaar

                        Woensdag Lepelaar

                        Donderdagochtend Lepelaar

                        Donderdagmiddag Korte Geer

                        Vrijdag Lepelaar

Nanja Metz – van Dam:  Maandag Lepelaar

                                       Dinsdagochtend Lepelaar

                                       Dinsdagmiddag Lepelaar

                                       Woensdag Korte Geer

                                       Donderdag Lepelaar

                                       Vrijdag Lepelaar

Herma Doornekamp:  Maandag Lepelaar

                                   Donderdag Lepelaar 

Karin de Bruin:  Dinsdag Lepelaar + avond

                          Woensdag Lepelaar

                          Donderdagochtend Lepelaar

                          Donderdagmiddag Korte Geer

Isa Fransen:  Maandag Lepelaar +avond

                      Dinsdag Lepelaar

                      Woensdag Lepelaar

                      Donderdag Lepelaar

Margret Kuijer:  Maandag Korte Geer

                          Woensdagochtend Lepelaar

                          Donderdagochtend Korte Geer

                          Donderdagmiddag Lepelaar

Diandra Meijer: Maandag Lepelaar

                       Dinsdag middag en avond Lepelaar

                       Vrijdag Lepelaar    

Marijke Julien:      Dinsdag Korte Geer

                           Woensdag Lepelaar

                           Donderdagochtend Korte Geer

                           Donderdagmiddag Lepelaar

                           Vrijdag Lepelaar

Lotte van Wijk: Maandagochtend Lepelaar

                       Maandagmiddag Korte Geer

                       Dinsdagochtend Korte Geer

                       Dinsdagmiddag Korte Geer

                       Woensdagochtend Lepelaar

                       Woensdagmiddag Lepelaar

 

*Kwaliteitsmeting.

undefinedundefined

 

 

  •  Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit op continue basis. Hiermee streven er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die in onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het toetsen van kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u tussen de 10  - 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

  Oktober 2017

* Leusden Fit

Samenwerking CFM Leusden met Leusden Fit.

Leusden Fit is een initiatief vanuit de Gemeente Leusden om een gezonde en actieve levensstijl te promoten. 

Wij van CFM Leusden ondersteunen deze gedachten gang en zijn ook actief betrokken.

Mei 2016

*Wandelgroep

organiseert in samenwerking met huisartsenpraktijk Lepelaar:

                    Loopfit Leusden

 

Op maandagavond 23 mei a.s. start Loopfit Leusden.

Een wandelprogramma voor mensen die wel zouden moeten bewegen voor hun gezondheid maar van nature geen atleten zijn. Onder begeleiding van zowel de huisartsen praktijk Lepelaar als van een fysiotherapeut van CFM Leusden krijgt u de mogelijkheid om “Natuurlijk te bewegen

Het programma wordt gegeven op 6 maandagavonden (23 en 30 mei, 6,13,20 en 27 juni) van 19.30 tot 20.30. Er wordt een route gewandeld met daarbij uitdagende oefeningen om de conditie op een fijne manier te verbeteren.

De kosten voor deze 6 avonden bedraagt 15 euro. U kunt zich opgeven via de huisartsen praktijk Lepelaar en via CFM Leusden n.vandam@cfmleusden.n

 

*Feestelijke heropening van CFM Leusden op 4 september 2015.

 

Op vrijdag 4 september was de heropening van onze praktijk aan de Lepelaar 8.

Onder de genodigden waren; huisartsen, collega's, familie, vrienden, mensen die hebben geholpen met de verbouwing (aannemer, accountant, etc.) en de burgermeester van Leusden Mevr. Vermeulen. De opening werd verricht door burgermeester Vermeulen middels een toespraak en het openen van onze spik splinter nieuwe oefenzaal.

Vervolgens hebben de praktijkhouders Nanja van Dam en Frank Giezen een dankwoord gesproken en kort uitgelegd wie en wat CFM Leusden is en wat onze visie is op gezondheidszorg en specifiek de fysiotherapie in Leusden. Daarna was er een informeel en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Foto impressie:

Feestelijke opening     

Opening door burgermeester Vermeulen   Overhandigen kado van de gemeente Leusden

Toespraak burgermeester Vermeulen en overhandigen van het kado.

Toespraak Nanja en Frank

Dank woord en introductie CFM Leusden door Nanja en Frank.

Borrelen!!

Eindelijk borrelen!!!

Namens het hele team van CFM Leusden: " Hartelijk dank aan alle aanwezigen. Het was geweldig"!!!

Namens het gehele team van CFM Leusden: " Hartelijk dank aan iedereen die aanwezig was. Het was een geweldige middag / avond"!!!

Karin, Nanja, Frank, Herma en Wendy.

 

 

 

 Juni 2015:

*Open dag 20 juni!!!

 

De open dag van CFM Leusden was een groot succes. Heel veel mensen namen de moeite om onze vernieuwde praktijk te komen bekijken. We zijn overstelpt met lieve woorden, complimenten en cadeaus.

Namens het gehele CFM Leusden team wil ik iedereen bedanken voor hun interesse en komst. Ook wil ik iedereen die heeft geholpen om deze dag zo goed te laten verlopen hartelijk danken.

 

 

Hieronder ziet u een paar foto's van de verbouwing en de open dag. Op de open dag waren er demonstratielessen Pilates, valpreventie en kinderfysiotherapie.

 

 

De verbouwing: Met dank aan van de Lagemaat bouw & renovatie b.v. uit Woudenberg. Door keihard werken en een goede planning binnen 4 weken voltooid. Onze complimenten!!!!

 

 

De "oude" praktijk.                                                                                                          

 

De "oude" praktijk.    Slopen

 

undefined    undefined

 

undefined   undefined

 

EN NIEUW

 

 

De Open Dag:

 

 

09.45: We zijn er klaar voor!!!!!

 

undefined    undefined

 

                                                                                                                                     

 

undefined    undefined 

 

 

undefined    undefined     undefined

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Het CFM Leusden team:        
Nanja van Dam
Frank Giezen
Herma Doornekamp
Karin de Bruin

Kim Kersten