Nieuwsbrief CFM Leusden

 

* 31-01-2024 Lotte van Wijk

Met ingang van 1 februari 2024 is Lotte van Wijk helaas niet meer werkzaam bij CFM Leusden. Ze heeft een andere baan gevonden in Hilversum waar zij meer met sportrevalidatie kan gaan doen. Wij wensen Lotte heel veel plezier met haar nieuwe baan. Ondertussen zijn wij hard bezig om een vervang(st)er voor haar te vinden.

* 21 juni 2023

Lotte van Wijk is afgestudeerd als master manueeltherapeut

Wij van CFM Leusden zijn super trots dat onze collega Lotte is geslaagd voor haar opleiding master manueeltherapie.

Lotte van harte gefeliciteerd!!!!!!

* 30 mei 2023

Behandeling nekklachten

Als u een afspraak heeft in onze praktijk i.v.m. nekklachten dan adviseren wij u nadrukkelijk om onderstaande informatiefolder goed door te lezen. U dient voor een behandeling van uw nek een toestemmingsverklaring te ondertekenen en daarbij aan te geven dat u deze informatie heeft gelezen. De links voor de informatiefolder en Toestemmingsverklaring vindt u hieronder.

Informatiefolder

Toestemmingsverklaring

* 1 januari 2023

Wij hebben besloten om geen contract te tekenen met Zorg en Zekerheid. Hierdoor zal u, als bij Zorg en Zekerheid verzekerd bent en binnen onze praktijk bent behandeld, van ons een rekening ontvangen en deze kunt u dan indienen bij Zorg en Zekerheid. Zij zullen u een deel van het bedrag vergoeden. Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met Frank Giezen of Nanja Metz - van Dam. Dit kan via de mail of via 033-4942193.

*  23 mei 2022

 

CFM Leusden heeft het 'AVG OK vignet' ontvangen.

Dat betekent dat wij er alles aan doen om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

 

 

Wat u verder hier kunt vinden:

Op 3 september 2020 ontvingen wij onderstaande informatie van onze beroepsvereniging (KNGF).

Update vergoeding Herstelzorg / fysiotherapie voor COVID-patiënten:

Patiënten met klachten na (verdenking van) ernstige COVID hebben, na verwijzing door een huisarts of medisch specialist, gedurende 6 maanden recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie. Deze aanspraak kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd, maar dan is een verwijzing van een medisch specialist nodig.

Voorwaarde vergoeding: meedoen aan onderzoek
Eén van de voorwaarden om de herstelzorg vanuit de basisverzekering vergoed te krijgen is dat de patiënt meewerkt aan onderzoek. De patiënt moet hiervoor toestemming geven. Mondelinge toestemming dat de zorgverlener EPD-gegevens over de patiënt (geanonimiseerd) doorgeeft is voldoende. Belangrijk is wel dat de zorgverlener deze toestemming registreert. De softwaresystemen worden hier binnenkort op aangepast. Een onderzoeksbureau neemt vervolgens contact op met de patiënt over het onderzoek. Het onderzoek kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat de patiënt aanvullende vragenlijsten moet invullen of mogelijk ook aan fysieke testen zal moeten meewerken. Hiervoor geeft de patiënt schriftelijk toestemming aan het onderzoeksbureau.

 

 

* Nieuwe foto's website.

*Nieuwe specialisatie bij CFM Leusden; oncologische fysiotherapie.

*Belangrijke informatie aangaande overname Instituut Fysiotherapie Korte Geer

*Informatie kwaliteitsmeting.

*Samenwerking CFM Leusden &  Leusden Fit oktober 207

 

 

* Nieuwe foto's  website

Met ingang van 06-11-2021 zijn er nieuwe foto's op onze website geplaatst. Voor het maken van deze foto's gaat onze dank uit naar 'Caroline fotografie' uit Leusden. De manier waarop de foto's zijn gemaakt was zeer prettig en het eindresultaat naar volle tevredenheid.

 

*Oncologisch fysiotherapeut bij CFM Leusden.

 

Met ingang van 1 oktober 2018 is Diandra Meijer ons team komen versterken.

Zij zal werkzaam zijn als algemeen fysiotherapeut met als specialisatie oncologisch fysiotherapie.

 

 

* Informatie overname Korte Geer 

 

                                     

                                                 CFM Leusden heeft goed nieuws!

 

Met ingang van 1 april 2018 heeft CFM Leusden een tweede praktijk. Deze tweede praktijk is tot stand gekomen doordat CFM Leusden het Instituut voor Fysiotherapie Korte Geer heeft overgenomen. Reden hiervoor is het stoppen als praktiserend fysiotherapeut van Gert Oudshoorn. Hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. 

Door de overname zal er op twee locaties worden gewerkt te weten; Lepelaar 8 en Korte Geer 8. Op deze laatste locatie zal een samenwerking worden opgezet met de huisartsenpraktijk op de Korte Geer.

Het is het voor u goed om te weten dat de meeste therapeuten op beide locaties gaan werken. Laat uw behandelend therapeut u duidelijk vertellen wanneer hij/zij waar werkt.

 

Hieronder vind u het werkrooster waar u kan zien waar u therapeut wanneer werkt.

                                                                                          

Frank Giezen:  Maandag  Korte Geer

                        Dinsdag Lepelaar

                        Woensdag Lepelaar

                        Donderdagochtend Lepelaar

                        Donderdagmiddag Korte Geer

                        Vrijdag Lepelaar

Nanja Metz – van Dam:  Maandag Lepelaar

                                       Dinsdagochtend Lepelaar

                                       Dinsdagmiddag Lepelaar

                                       Woensdag Korte Geer

                                       Donderdag Lepelaar

                                       Vrijdag Lepelaar

Herma Doornekamp:  Maandag Lepelaar

                                   Donderdag Lepelaar 

Karin de Bruin:  Dinsdag Lepelaar + avond

                          Woensdag Lepelaar

                          Donderdagochtend Lepelaar

                          Donderdagmiddag Korte Geer

Isa Fransen:  Maandag Lepelaar +avond

                      Dinsdag Lepelaar

                      Woensdag Lepelaar

                      Donderdag Lepelaar

Margret Kuijer:  Maandag Korte Geer

                          Woensdagochtend Lepelaar

                          Donderdagochtend Korte Geer

                          Donderdagmiddag Lepelaar

Diandra Meijer: Maandag Lepelaar

                       Dinsdag middag en avond Lepelaar

                       Vrijdag Lepelaar    

Marijke Julien:      Dinsdag Korte Geer

                           Woensdag Lepelaar

                           Donderdagochtend Korte Geer

                           Donderdagmiddag Lepelaar

                           Vrijdag Lepelaar

Lotte van Wijk: Maandagochtend Lepelaar

                       Maandagmiddag Korte Geer

                       Dinsdagochtend Korte Geer

                       Dinsdagmiddag Korte Geer

                       Woensdagochtend Lepelaar

                       Woensdagmiddag Lepelaar

 

*Kwaliteitsmeting.

undefinedundefined

 

 

  •  Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit op continue basis. Hiermee streven er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang! Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die in onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het toetsen van kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u tussen de 10  - 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

 

  Oktober 2017

* Leusden Fit

Samenwerking CFM Leusden met Leusden Fit.

Leusden Fit is een initiatief vanuit de Gemeente Leusden om een gezonde en actieve levensstijl te promoten. 

Wij van CFM Leusden ondersteunen deze gedachten gang en zijn ook actief betrokken.

 

Met vriendelijke groet,

Het CFM Leusden team:        
Nanja Metz - van Dam, Frank Giezen, Herma Doornekamp, Karin de Bruin, Margret Kuijer,

Diandra Meijer, Marijke Julien en Lotte van Wijk.