Oncologiefysiotherapie

Wat is oncologiefysiotherapie?

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie die zich specifiek richt op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de (medische behandeling van) kanker. U kunt hierbij denken aan pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid. Binnen onze praktijk zijn twee oedeemtherapeuten aanwezig die, indien nodig, snel kunnen worden ingezet bij oedeemvorming.

Wat heeft een oncologiefysiotherapeut te bieden?

Een oncologiefysiotherapeut heeft extra kennis van kanker, de bijbehorende medische behandelingen en de gevolgen hiervan. Hierdoor kan een oncologiefysiotherapeut u, maar ook uw naasten gericht ondersteunen op zowel fysiek als mentaal vlak tijdens deze ingrijpende periode. Korte lijntjes met de betrokken medische partijen zoals huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en diëtisten dragen zorg voor een zo gericht mogelijk behandelplan om uw revalidatie zo effectief mogelijk vorm te geven.

Oncologiefysiotherapie in de verschillende fases:

In de curatieve fase zijn alle medische behandelingen gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en andere gevolgen van zowel ziekte als bijwerkingen van de medische behandelingen.

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en de controle terug te krijgen over de activiteiten in het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren, adviseren bij het hervatten van werk en sport en een behandeling vormgeven ter vermindering van de gevolgen van de ziekte.

Soms is de kanker genezen, maar zijn er wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is hierbij belangrijk.

Wanneer de ziekte niet (volledig) kan worden genezen maar wel onder controle kan worden gebracht krijgt kanker meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen. In deze situatie moet u op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt fysieke klachten, maar ondersteunt en coacht u hierbij ook.

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en uw wensen staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan u begeleiden om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. In deze fase staat comfort centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.