Psychosomatisch fysiotherapie

Wat is Psychosomatische Fysiotherapie?

 

De psychosomatische fysiotherapeut, heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stress gerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Dit zijn fysieke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat u een gevoel van onbegrip kan geven. Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent. Deze verschijnselen kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals: hoog ervaren werkdruk. conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, verlies van dierbaren of ernstige ziekteprocessen. Indien deze omstandigheden langere tijd aanhouden kunnen ze uw evenwicht verstoren. Hierdoor neemt uw weerstand zowel fysiek als mentaal af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

 

Psychosomatische klachten uiten zich in:

Lichamelijke klachten zoals daar zijn:

*extreme vermoeidheid . zich niet kunnen ontspannen

*druk op de borst of hartkloppingen

*onverklaarde spier- en gewrichtspijn

*benauwdheid, moeite met ademhalen

*hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten

*onverklaarde maag, darm of buikklachten

 

Psychische klachten zoals daar zijn:

*lusteloos zijn

*slecht of teveel slapen

*angstig en onzeker zijn . moeite met concentratie

*somber zijn en veel piekeren

*algeheel gevoel van onbehagen

*prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

*niet meer kunnen genieten en ontspannen .

*geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

*overmatig eten, alcohol-, roken- en medicijngebruik

 

Kortom... u bent uit balans

Hoe komt u weer in balans?

De therapie wordt door een bij het KNGf en de NFp geregistreerde fysiotherapeut gegeven. Hij of zij werkt volgens het bio-psychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook psychologische en sociale aspecten, bij de behandeling betrokken worden.

Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het- onderzoek, worden de doelen bepaald en wordt samen met u een stappenplan opgesteld. Er wordt , een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u;

* in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en/ of ontspanning.

*met inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.

*op een andere manier leren omgaan met de klachten.

*weer vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Verder leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zal zijn om met uw klachten om te gaan.