Peuters / Kleuters

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes of later bij het leren schrijven. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Voorbeelden van indicaties bij het peuters/kleuters:

- Motorische ontwikkelingsachterstand
- Afwijkend looppatroon (bv tenenlopen, voeten naar binnen plaatsen)
- Mentale retardatie
- Cerebrale parese
- Lage of hoge spierspanning
- Orthopedische afwijkingen
- Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
- Ademhalingsproblematiek
- Jeugdreuma
- Sportletsel

 

In alle gevallen kan de kinderfysiotherapeut ouders adviseren over de begeleiding van hun kind en kunnen kinderen baat hebben bij een behandeling. Daardoor kan het kind beter gaan bewegen en zal het zich bij een blijvende aandoening minder onzeker voelen.