Baby / Dreumes

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Een veel voorkomend probleem is een voorkeurshouding met het hoofd, uw kindje kijkt dan veelal een kant op en krijgt hierdoor een afgeplat achterhoofd. Dit is een indicatie voor kinderfysiotherapie eventueel in combinatie met KISS/KIDD therapie. Daarnaast is een vertraagde (grof)motorische ontwikkeling een veel voorkomende probleem bij baby’s en dreumesen. Te denken valt aan niet of weinig omrollen, niet kruipen, billenschuiven, moeite met overgangen van verschillende houdingen en laat loslopen. 

Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of uw huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Wij zeggen daarbij: Maak ook bij twijfel een afspraak, het belang van uw kind staat voorop!

Voorbeelden van indicaties voor behandeling bij de baby / dreumes:

- Motorische ontwikkelingsachterstand

- Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

- Huilbaby

- Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knieën)

- Cerebrale parese

- Spina bifida

- Pre-dysmature kind: te vroeg geboren

- Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

 

In alle gevallen kan de kinderfysiotherapeut ouders adviseren over de begeleiding van hun kind en kunnen kinderen baat hebben bij een behandeling. Daardoor kan het kind beter gaan bewegen en zal het zich bij een blijvende aandoening minder onzeker voelen.