Hoe werkt een kinderfysiotherapeut?

Door middel van intake gesprek, het onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. U als ouder, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

De eerste afspraak vind plaats met het kind erbij, wanneer nodig zal er een afspraak gepland worden zonder uw kind erbij. De eerste keer zal er een vraaggesprek zijn en een plan gemaakt worden voor het onderzoek. Pas na het onderzoek en/of een test volgt de beslissing of behandelen geïndiceerd is. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

Bij baby's tot 1 jaar zal het onderzoek en de behandeling bij u thuis plaatsvinden (zie verdere uitleg hieronder).