Welke beweegprogramma's?

 

VALPREVENTIE: ´Vallen verleden tijd´

Onder deze noemer starten we in september met een cursus valpreventie. Deze is bedoeld voor 65+ers die al eens gevallen zijn en die volgende valpartijen willen voorkomen. Voorwaarde is dat u 15 minuten kunt lopen zonder hulpmiddel (stok of rollator), geen ernstige botontkalking heeft en normaal belastbaar bent . Doel: het aantal valpartijen en daardoor ontstane blessures te voorkomen. 

De cursus bestaat uit 11 lessen van anderhalf uur. De onderdelen zijn: de hindernisbaan, botbelastende oefeningen, looptraining, valtechnieken en spelvormen. Daarnaast is er aandacht voor risicofactoren voor het vallen en adviezen over het voorkomen ervan. De eerste les (individueel) is een inventarisatie van conditie, looppatroon en risicofactoren met daarbij een uitleg over het verdere programma. Daarnaast werken we samen met een ergotherapeute die de thuissituatie kan bekijken wanneer de valpartij(en) daar hebben plaats gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat 30% van de 65-plussers 1x per jaar valt. Bij 10% is een blessure het gevolg waarvan de helft een botbreuk is. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de zelfstandigheid. Bij 80-plussers is het valrisico zelfs 85%. Dit was de reden dat de St. Maartens kliniek een onderzoek heeft opgezet om uit te zoeken hoe dit risico verkleind kan worden.  Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de cursus ‘Vallen verleden tijd’,  de enige wetenschappelijk verantwoorde cursus voor valpreventie.

Als u geïnteresseerd bent in deze cursus, of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Herma Doornekamp. Telefoon: 033 - 494 21 93 of e-mail: h.doornekamp@cfmleusden.nl

 

 

 


Onze andere specialisaties zijn:

Manueeltherapie
Kinderfysiotherapie
Oedeemtherapie
D.T.F. (Directe Toegankelijkheid voor Fysiotherapie)
Schouderspecialisatie
Groepstherapie na borstkanker                                                                                              
Perfect Pilates
Hardloopblessures